Toiminta-ajatus

Päiväkoti Villivarsan toiminta-ajatus

 

Toiminnassamme korostuu kiireettömyys, leikki ja monipuolisuus. Korostamme turvallisia arkipäivän toimintoja, jotta päivittäin toistuvat toiminnot olisivat lapsille tuttuja ja mukavia. Meille on tärkeää, että lapsi tuntee itsensä tervetulleeksi ja huomioiduksi omana itsenään. Kodinomainen ympäristö luo lämpimän ja leppoisan ilmapiirin, jossa kaikilla on hyvä olla.

Kaikessa toiminnassa näemme tärkeäksi tekemisen ilon ja onnistumisen kokemukset. Lasten omat ideat ja kysymykset ovat lähtökohtana toiminnalle. Havainnoiden, kysellen, keksien ja pohtien lapset ottavat vastaan uusia asioita päivittäin, joita tutkimme yhdessä. 

Ohjattu toiminta painottuu pienryhmätyöskentelyyn. Vuoropäiväkodin ympärivuorokautinen toiminta mahdollistaa toisinaan myös hyvin yksilöllisen ohjatun toiminnan, silloin kun lapsia on hoidossa vain muutama. Erityisesti perushoito- ja siirtymätilanteissa lapsen yksilöllinen huomiointi on etusijalla, jotta perusturvallisuuden tunne voisi kehittyä ja vahvistua joka päivä.

Leikkiä tuskin koskaan voi liikaa korostaa, se on läsnä koko ajan ja joka päivä. Lapsi oppii leikkimällä.